www.srebrnykruk.pl

strzalka

Wprowadzenie do gemmologii


Ściśle powiązane ze złotnictwem zajmującym się wytwarzaniem luksusowych przedmiotów codziennego użytku takich jak różnego typu ozdoby oraz przedmioty służące kultowi religijnemu, jest jubilerstwo. Para się ono przede wszystkim wyrobem klejnotów i ozdób ze złota, srebra oraz kamieni szlachetnych. Podstawą złotnictwa jest metalurgia oraz chemia a podstawą jubilerstwa, gemmologia wraz z mineralogią.

Nauką zajmującą się kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi używanymi w jubilerstwie oraz zdobnictwie jest gemmologia z łacińskiego gemma i greckiego logos.

Słowo gemma pierwotnie stosowane było jako określenie wszystkich kamieni szlachetnych. Później używano go jako nazwy kamieni grawerowanych wykorzystywanych do pieczętowania. Następnie również do kamieni noszonych jako ozdoba. Gemma mająca płaskorzeźbę rżniętą wypukło nazywaną kamea a wklęsłą zwaną intaglio. Logos oznacza naukę bądź mowę.

Cechy jakościowe barwnych kamieni szlachetnych i ozdobnych są poddawane ocenie metrologicznej. Zasadniczym celem gemmologii jest określenie barwy, jej odcienia i nasycenia a także pozostałych efektów optycznych oraz własności fizycznych.

Gemmologia jest dziedziną młodą jednak o podstawach sięgających czasów starożytnych. Jej rozwój przypada na XIX wiek wraz z rozkwitem nauk przyrodniczych takich jak; geologia, mineralogia i krystalografia. W następnych latach mocno związała się z podstawowymi kierunkami nowoczesnej fizyki i chemii. Istniejąc na granicy mineralogii, fizyki, chemii materiałów a także inżynierii materiałowej, skupia się na badaniu składu, struktury, własności materiałów gemmologicznych oraz ich pochodzeniem, metodami pozyskiwania, obrabiania i oceny.

W jubilerstwie stosuje się bardzo szeroki zakres substancji, które po odpowiednim ukształtowaniu nadają się bezpośrednio do obsadzenia w wyrobach jubilerskich. Dzieli się je na dwie główne kategorie.


PODSTAWY MINERALOGII WŁAŚCIWOŚCI KAMIENI SZLACHETNYCH I OZDOBNYCH
POPRAWIANIE KAMIENI SZLACHETNYCH I OZDOBNYCH NAŚLADOWNICTWO KAMIENI SZLACHETNYCH I OZDOBNYCH
ZASADY NAZEWNICTWA KAMIENI SZLACHETNYCH I OZDOBNYCH KAMIENIE SZLACHETNE W KĄPIELACH GALWANICZNYCH

Obróbka, oprawa oraz ocena kamieni szlachetnych i ozdobnych


Kamienie szlachetne zanim zostaną wykorzystane w jubilerstwie poddawane są obróbce polegającej głównie na szlifowaniu, polerowaniu, łupaniu oraz piłowaniu. Celem tych czynności jest wydobycie z kamieni ich efektownej formy, blasku a także połysku. Przed przystąpieniem do szlifowania, kamień kształtuje się w najbardziej do niego dopasowaną formę podstawową. Gdy będzie łupany, odbywa się to wzdłuż jego płaszczyzn łupliwości.


OBRÓBKA KAMIENI SZLACHETNYCH I OZDOBNYCH OPRAWA KAMIENI SZLACHETNYCH I OZDOBNYCH
OCENA JAKOŚCIOWA KAMIENI SZLACHETNYCH I OZDOBNYCH